LaMSF motokrosa komisijas sēdes lēmums par LAČ izmaiņām nolikumā

Ņemot vērā pieņemto Ministru kabineta lēmumu un analizējot, kāds sekas tas var atstāt uz LaMSF kalendārā esošo sacensību norisi, finansiāliem riskiem sacensību organizatoriem un vienlīdzīgām iespējām sportistiem un komandām uzrādīt savus labākos rezultātus, LaMSF motokrosa komisija konsultējoties un uzklausot iesaistītos organizatorus, sportistu un komandu vadītāju viedokli, pieņēma lēmumu sacensības neatcelt, papildua veicot izmaiņas nolikumā, kuras…

AKTUĀLAIS PAR IEROBEŽOJUMIEM SPORTA JOMĀ

Vairāk informācijas: LSFP tīmekļa vietnē – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/arkartejas-situacijas-laika-mainas-epidemiologiskas-prasibas-sporta-joma Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē – https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-skoleni-turpinas-macibas-klatiene   Informācijas avots: https://lsfp.lv/covid-19