DAK kompetence

Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK) atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam uz jebkura Biedra, Sportista vai LaMSF amatpersonas rakstiska iesnieguma pamata izskata un tiesā:

  • protestu vai sūdzību par jebkāda veida strīdu;
  • apelācijas prasības par pirmās instances lēmumiem.

DAK sastāvs


 Mairis Levans [email protected]   20299966
 Miķelis Melzobs [email protected]  29353791
 Jānis Vilders [email protected]  29250521
 Edgars Džeriņš [email protected]  29220029
 Arnis Ļeļs [email protected]  26479490