DAK kompetence

Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK) atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam uz jebkura Biedra, Sportista vai LaMSF amatpersonas rakstiska iesnieguma pamata izskata un tiesā:

  • protestu vai sūdzību par jebkāda veida strīdu;
  • apelācijas prasības par pirmās instances lēmumiem.

DAK sastāvs


 Mairis Levans mairislevans@gmail.com   20299966
 Miķelis Melzobs mikelis.melzobs@gmail.com  29353791
 Jānis Vilders vilders@vilders.lv  29250521
 Edgars Džeriņš edgars.dzerins@gmail.com  29220029
 Arnis Ļeļs arnis.lels@gmail.com  26479490