Oskars Ozols, Tiesnešu kolēģijas vadītājs

Rīga, 28615165,  oskars.ozols@outlook.com

Jānis Pūcītis, (motokross)

Lizums, 26394706,  janis.pucitis.jp@gmail.com

Janika Judeika (motokross)

Ventspils, 22333953,  janika@lamsf.lv

Renārs Gudrais (motokross)

Tukums, 26411304,  gudrais1981@inbox.lv

Romāns Ērkulis (enduro)

Madona, 29228498,  romanserkulis@inbox.lv

Jānis Baunis seniors (enduro)

Vidriži, 29163916,  baunisjanis@inbox.lv

Roberts Prulis (triāls)

Jelgava, 29822984,  roberts.prulis@gmail.com

Ieva Neimane (triāls)

Jelgava, 29956067,  rigonda8@inbox.lv

Arnis Austrums (tehniskā komisija)

Rīga, 26135057,  arnis.austrums@lu.lv

Andris Šuļja (laika kontrole)

Ādaži, 27021882,  motorparks@inbox.lv

Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

LaMSF Sporta kodekss

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Tiesnešu kolēģijas sēdes 2017.gadā
 Datums  Sēde   Vieta   Dienas kārtība/ Sēdes protokols
 16.02.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.8
 20.04.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.1
 29.06.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.2
 28.09.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.3
 28.12.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs

 

Protokolu arhīvs:

Nr.7 _2016.gada 17.decembris