Oskars Ozols, Tiesnešu kolēģijas vadītājs

Rīga, 28615165,  oskars.ozols@outlook.com

Jānis Pūcītis, (motokross)

Lizums, 26394706,  janis.pucitis.jp@gmail.com

Janika Judeika (motokross)

Ventspils, 22333953,  janika@lamsf.lv

Renārs Gudrais (motokross)

Tukums, 26411304,  gudrais1981@inbox.lv

Romāns Ērkulis (enduro)

Madona, 29228498,  romanserkulis@inbox.lv

Jānis Baunis seniors (enduro)

Vidriži, 29163916,  baunisjanis@inbox.lv

Roberts Prulis (triāls)

Jelgava, 29822984,  roberts.prulis@gmail.com

Ieva Neimane (triāls)

Jelgava, 29956067,  rigonda8@inbox.lv

Arnis Austrums (tehniskā komisija)

Rīga, 26135057,  arnis.austrums@lu.lv

Andris Šuļja (laika kontrole)

Ādaži, 27021882,  motorparks@inbox.lv

Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

Sporta kodekss

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Ētikas kodekss

Tiesnešu kolēģijas sēdes 2018.gadā
 Datums  Sēde   Vieta   Dienas kārtība/ Sēdes protokols
 29.03.2018  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00  Rīga, LaMSF birojs
 31.05.2018  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00  Rīga, LaMSF birojs
 26.07.2018  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00  Rīga, LaMSF birojs
 27.09.2018  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00  Rīga, LaMSF birojs
 29.11.2018  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00  Rīga, LaMSF birojs

 

Protokolu arhīvs 2016-2017:

Protokols Nr.4_2017

Protokols Nr.3_2007

Protokols Nr.2_2017

Protokols Nr.1_2017

Protokols Nr.8_2017

Protokols Nr.7_2016