Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

Sporta kodekss

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Ētikas kodekss

Tiesnešu kolēģijas sēdes un tiesnešu licencēšanas semināri 2018.gadā
Datums Sēde/ Seminārs Vieta Dienas kārtība/ Sēdes protokols
17.03.2018. Motošosejas/ motokrosa tiesnešu seminārs Rīga, LaMSF birojs Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
24.03.2018 Motokrosa tiesnešu seminārs Saldus Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
29.03.2018 Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00 Rīga, LaMSF birojs
31.03.2018 Motokrosa tiesnešu seminārs Stāmerienas pag. Kalniena Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
31.03.2018 Triāla tiesnešu seminārs Jelgava Tiesnešu licencēšana, E.Agarskis
08.04.2018 Tehnisko tiesnešu seminārs Rīga, Jelgavas iela 1 Tehnisko tiesnešu licencēšana, A.Austrums (Info par semināru, pieteikšanos un dienas kārtība)
31.05.2018 Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00 Rīga, LaMSF birojs
26.07.2018 Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00 Rīga, LaMSF birojs
27.09.2018 Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00 Rīga, LaMSF birojs
29.11.2018 Tiesnešu kolēģijas sēde plkst. 18:00 Rīga, LaMSF birojs
Protokolu arhīvs 2016-2018:

Protokols Nr.4_2017

Protokols Nr.3_2007

Protokols Nr.2_2017

Protokols Nr.1_2017

Protokols Nr.8_2017

Protokols Nr.7_2016