Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

Sporta kodekss

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Ētikas kodekss

Tiesnešu kolēģijas sēdes un tiesnešu licencēšanas semināri 2019.gadā

 

Datums Sēde/ Seminārs/ laiks Vieta Dienas kārtība/ Sēdes protokols
02.03.2019. Motošosejas plkst. 10:00/ motokrosa plkst. 13:00 tiesnešu seminārs Rīga, LaMSF birojs Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
09.03.2019 Enduro un Piedzīvojumu enduro tiesnešu seminārs Rīga, kafejnīca “TWO WHEELS” Baložu iela 12 Tiesnešu licencēšana, J.Baunis
16.03.2019 Motokrosa tiesnešu seminārs Kalniena, Gulbenes novads Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
24.03.2019 Motokrosa tiesnešu seminārs Saldus, Lielā iela 3b Tiesnešu licencēšana, O.Ozols
Protokolu arhīvs 2016-2018:

Protokols Nr.4_2017

Protokols Nr.3_2007

Protokols Nr.2_2017

Protokols Nr.1_2017

Protokols Nr.8_2017

Protokols Nr.7_2016