Starta numuru rezervācija 2022. gadam

Sportistiem līdz 2021. gada 31. decembrim ir rezervēti viņu 2021. gada maksas starta numuri ārpus ranga tabulām. Ja sportists vēlas saglabāt šo maksas numuru arī 2022. gada sezonā, tad līdz 2021. gada 31. decembrim ir jānosūta apstiprinošs pieteikums, kurā minēts sportista vārda, uzvārds, klase un starta numurs uz LaMSF sekretariāta e-pasta adresi moto@lamsf.lv .  Starta…