Līdz šī gada 15. novembrim LaMSF rīkotie pasākumi ir atcelti

Atsaucoties uz MK rīkojumu. 5.49.29.1. Starptautisko Sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētos oficiālos treniņus) pieaugušo izlašu sportistiem (komandu sporta spēlēs – arī junioru izlašu sportistiem vecumā no 16 gadiem), ja tās ir iekļautas Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē publicētajā atļauto sporta sacensību sarakstā un norisinās bez skatītājiem;LaMSF nav paredzētas nevienas…