Papildināts Latvijas Junioru čempionāta nolikums

Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) motokrosa komisija informē, ka ir veikti papildinājumi Latvijas Junioru čempionāta (LJČ) 2021. gada nolikumā. Sakarā ar to, ka LJČ 2. posms notiek vienlaicīgi ar Igaunijas čempionāta posmu un LJČ 3. posms notiek vienlaicīgi ar Pasaules Junioru čempionātu Grieķijā. LaMSF motokrosa komisijas sēdē tika izskatīts priekšlikums un pieņemts lēmums par sekojošām izmaiņām LJČ…