LĪDZ 15. JŪNIJAM LAMSF RĪKOTĀS SACENSĪBAS ATCELTAS

Ņemot vērā to, ka Latvijas valsts valdība nav mainījusi spēkā esošos Covid-19 ierobežojumus, Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) informē, ka līdz 15. jūnijam ir atceltas visas LaMSF organizētās sacensības.  Sekojiet līdzi jaunumiem, sargājiet sevi un esiet veseli!  AKTUĀLAIS PAR COVID-19 IEROBEŽOJUMIEM SPORTA JOMĀ