LaMSF Kongress 11.martā. Kandidātu saraksts

LaMSF Sekretariāts informē biedrības “Latvijas Motosporta federācija” (turpmāk – LaMSF) biedrus , ka saskaņā ar LaMSF prezidija lēmumu, 2021. gada 11. martā tiek sasaukts LaMSF kongress (turpmāk – kongress). Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti. Kongress notiks: ceturtdien, 2021. gada 11. martā, plkst.15.00 (reģistrācija no plkst. 14.00). Kongresa norises vieta: videoformāts tiešsaistes platformā “Youtube” un…