FIM paziņojums par sportistu apdrošināšanas shēmas īstenošanu 2019.gadā

Atsaucoties uz lēmumu, kuru pieņēma 2017.gada FIM Ģenerālā asambleja Andorā, FIM paziņo, ka jaunā sportistu apdrošināšanas shēma stāsies spēkā 2019. gada janvārī. Turpmāk FIME un FIM sportista licencēm, kuras tiek pasūtītas caur Nacionālo federāciju, būs “divi-vienā” automātiska priekšrocība, jo tā ietvers gan licenci, gan nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi. Jaunā apdrošināšanas polise segs medicīnisko aprūpi, repatriāciju, nāves gadījumu un invaliditāti. Šīs apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt, lai sportisti, neatkarīgi no to nacionālās motosporta federācijas situācijas (sportistu skaita, finansiālā stāvokļa un jo īpaši piekļuves apdrošināšanas tirgum), var izmantot adekvātu un kvalitatīvu apdrošināšanas segumu, piedaloties sacensībās ārpus savas valsts. Līdz ar to FIM piedāvātā apdrošināšana dos milzīgas priekšrocības nacionālo federāciju sportistiem un FIM pasākumu organizatoriem.

FIM ir ļoti lepna par šo jauno, inovatīvo apdrošināšanas shēmu, un ir gatava to īstenot. Smagais darbs, ko ieguldījuši visi darbinieki, lai veiksmīgi sniegtu šo pakalpojumu sportistiem un FIM ģimenei kopumā, apliecina mūsu uzticību mūsu vadošajam principam – nodrošināt, lai mēs varētu sniegt visus pakalpojumus, kas nepieciešami mūsu kopienas optimālai atbalstīšanai,”’ teica Vito Ippolito, FIM prezidents.

Galvenās priekšrocības, kuras sniedz šī apdrošināšana:

 • Medicīniskās izmaksas (nepieciešamas ārvalstīs, pirms iespējams veikt repatriāciju) – līdz 400 000,00 CHF (Šveices franki)
 • Bez limita repatriācijas izmaksas uz sportista dzimto valsti (“pastāvīgo rezidenci”)
 • Apdrošināšanas segums 50 000,00 CHF (Šveices franki) apmērā.- cietušā sportista nāves vai pastāvīgas invaliditātes gadījumā (segums: visā pasaulē)

Apdrošināšanas maksa 2019. gadam būs 90,00 EUR gada segumam (papildus FIME/ FIM Gada licences maksai) un 50,00 EUR par segumu vienam pasākumam (papildus FIME/ FIM Vienreizējai licences maksai). Tas pats attiecas uz 2020. gadu.

Pateicoties šai FIM apdrošināšanas shēmai, katram sportistam tagad būs piekļuve augsta standarta apdrošināšanas segumam pie konkurētspējīgas cenas, un katrai nacionālajai federācijai tiks sniegta garantija, ka tiks nodrošināta sportistu drošība un aprūpe.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ)

Šeit atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem saistībā ar jauno FIM sportistu apdrošināšanas shēmu. Šīs atbildes ir apzināti vienkāršotas, lai atvieglotu izpratni. Šis teksts atbildēm neaizvieto apdrošināšanas sabiedrības izdotos Vispārējos un Īpašos noteikumus (1.pielikums PDF)

 1. Kāds ir precīzais šīs apdrošināšanas apjoms?

Šī apdrošināšana ir orientēta uz četrām prasībām sportistu negadījumu apdrošināšanai, kas noteiktas FIM Sporta kodeksā (t.i., ārvalstīs segtas medicīniskās izmaksas, kas nepieciešamas, lai sportistu varētu transportēt, repatriācijas izmaksas uz sportista dzīvesvietas valsti un sportista pastāvīgas invaliditātes vai nāves gadījumi). Sīkāka informācija ir sniegta pievienotajā dokumentācijā (2.pielikums PDF)

 1. Kuriem sportistiem darbojas šī apdrošināšana?

Sportistiem, kuriem ir FIM licence un kuri piedalās FIM pasākumā, kas reģistrēts FIM kalendārā.

 1. Vai šī apdrošināšana sedz sportistu izmaksas medicīniskai aprūpei to dzimtajā valstī?

Nē. Šis risks sportistiem ir jāapdrošina vai nu ar savas nacionālās federācijas starpniecību, vai arī privāti, kā tas notiek pašreiz.

 1. Vai sportistiem nepieciešama nacionālā negadījumu apdrošināšana, ja viņi piedalās sacensībās ārvalstīs?

Jā. Viņiem jābūt apdrošinātiem savā valstī. Tas ir FIM sportistu apdrošināšanas shēmas priekšnosacījums.

 1. Vai šī apdrošināšana ir obligāta?

Jā. Tā ir obligāta visiem sportistiem, kuriem ir izdota licence FIM tiešsaistes licenču sistēmā.

Ir divi izņēmumu veidi.

 1. Sportisti no 6 valstīm, kas izvēlējās nepiedalīties šajā FIM apdrošināšanas shēmā (2018. gada aprīlī).
 2. Sportisti, kurus tieši sedz to sponsori MotoGP (tostarp Moto2 un Moto3).
 3. Kas ir dzīvesvietas valsts?

Valsts, kurā sportists dzīvo pirms sacensībām, un kas ir reģistrēta FIM tiešsaistes licenču sistēmā.

 1. Kurš ievadīs informāciju par sportista “dzīvesvietas valsti” FIM tiešsaistes licenču sistēmā?

Tas ir jāizdara nacionālajai motosporta federācijai, kas pasūta sportista licenci (un šai federācijai šī informācija ir jāpieprasa no sportista).

 1. Vai sportistiem, kas piedalās vairāk nekā vienā disciplīnā (piem., motokrosā un enduro), būs nepieciešami vairāki apdrošināšanas segumi?

Jā. Apdrošināšanas produkts ir saistīts ar licenci. Līdz ar to katrai jaunai licencei ir nepieciešama jauna saistīta apdrošināšana.

 1. Vai sportistiem ar Pasaules čempionāta licenci, kuri piedalās pasākumā (tās pašas disciplīnas), kas reģistrēts FIM Starptautiskajā kalendārā, ir nepieciešamas divas apdrošināšanas?

Parasti jā. Jāņem vērā FIM sportistu licenču spēkā esamības tabula (skat. FIM Gadagrāmatu).

 1. Vai apdrošināšana tiks segta sportistam, kas piedalās Starptautiskajā pasākumā?

Tas ir atkarīgs no tā, vai pasākums ir reģistrēts oficiālajā FIM Starptautiskajā kalendārā. Ja pasākums ir atbilstoši reģistrēts šajā kalendārā un sportistam ir spēkā esoša Starptautiskā licence (t.i., saņemta FIM tiešsaistes licenču sistēmā), tad tiem tiks nodrošināts apdrošināšanas segums. Pretējā gadījumā viņi nebūs segti.