Ikgadējā FIM Eiropas Nesporta padome un Tūrisma komisijas tikšanās šogad notika 20.janvārī, uz kuru devās LaMSF Tūrisma komisijas vadītājs Nils Freivalds, kurš arī vienlaicīgi ir FIM Eiropas Tūrisma komisijas vadītājs. FIM Eiropas Tūrisma komisijas sastāvs šogad ir paplašinājies un darbam komisijā ir pievienojušies pārstāvji no Somijas un Serbijas Motociklistu federācijām, līdz ar to šobrīd komisijā strādā 6 valstu– Grieķijas, Austrijas, Lietuvas, Latvijas, Serbijas un Somijas pārstāvji.

Tūrisma komisija šobrīd aktīvi strādā pie otrās Mototūrisma gidu apmācības programmas un plānots, ka tā notiks Honda Drošības instruktāžas centrā Barselonā, Spānijā, 2018.gada 14.aprīlī. Pēc iepriekšējās Mototūrisma gidu apmācības, vairumam dalībnieku tika piedāvātas reālas darba iespējas, organizējot motociklistu grupu tūrisma braucienus, jo visi dalībnieki ir saņēmuši FIM Eiropas atzītus sertifikātus un ir uzskatāmi par kvalificētiem piedāvāt šādus pakalpojumus. Pateicoties FIM Eiropas finansējumam, apmācības interesentiem tiek organizētas bez dalības maksas un tajās arī šoreiz plānots pulcēt aptuveni 15 dalībnieku. Šobrīd jau ir zināms, ka tajās vēlas piedalīties Grieķijas, Latvijas un Zviedrijas pārstāvji. Tuvākajā laikā FIM Eiropas Ģenerālsekretariāts izsludinās pieteikšanos uz Mototūrisma gidu apmācību un arī LaMSF interneta vietnē būs pieejama informācija par iespējām un nosacījumiem dalībai apmācībās.

Tūrisma komisija savas kompetences ietvaros sagatavoja un iesniedza Nesporta padomei savu skatījumu saistībā ar Eiropas Komisijas (EK) Augsta līmeņa darba grupas izstrādāto konkurētspējas un ilgtspējīgas ES Autobūves nozares izaugsmes ziņojumu (GEAR 2030), kas paredz ambiciozu Eiropas Savienības apņemšanos ievērojami samazināt siltumnīcefektu radošo gāzu emisijas līdz 2030.gadam un vēlāk, kā arī ieviest elektromobilitāti un autonomo autotransportu u.c.. Tūrisma komisijas ieskatā FIM un FIM Eiropas pārstāvjiem kopā ar citām Motociklistu organizācijām ir jānodrošina pārstāvība EK plānotajās darba grupās, lai nodrošinātu motociklistu un motosporta interešu aizstāvību transporta nozares (vides) politikas mērķu izvirzīšanas procesā. Eiropas Komisijai definējot un ieviešot efektīvās braukšanas un elektrotransporta politiku ir jānodrošina motociklistu interešu pārstāvība arī mobilitātes jomā, akcentējot to, ka mopēdi un motocikli ir vieni no efektīvākajiem un dinamiskākajiem pārvietošanās līdzekļiem pilsētās. Motociklu tehnoloģiskie risinājumi, protams, ir motobūves kompetences nozares jautājums, tomēr Tūrisma komisija akcentē nepieciešamību nodrošināt sabalansētu un uz pārvietošanās iespējām balstītu politiku, kas turpinās veicināt strauji augošo mototūrisma nozari. Tūrisma komisija tādējādi vēlas akcentēt nepieciešamību nodrošināt kompleksu starpnozaru attīstības vīziju, harmonizējot infrastruktūras, tehnoloģisko risinājumu un sabiedrības interešu un tiesību jautājumus.

Tūrisma komisija arī aktualizēja Motociklistiem draudzīgo viesnīcu projektu, kas sekmīgi attīstās FIM Eiropas ietvaros un plānots, ka FIM Eiropa turpinās veicināt šīs programmas ieviešanu, piesaistot arvien vairāk viesnīcu un piedāvājot plašākas reklāmas iespējas Eiropas līmenī. Motociklistiem draudzīgās viesnīcas, kuras tiek popularizētas FIM Eiropas valstu federāciju vidū arvien vairāk novērtē šīs programmas ieguvumus, jo ceļotāji ar motocikliem visbiežāk izvēlas uzturēties tieši tādās viesnīcās, kas izprot un spēj nodrošināt motociklistiem nepieciešamos pakalpojumus (detalizētāka informācija par Motociklistiem draudzīgo viesnīcu programmu pieejama: https://www.lamsf.lv/turisms#1507805157491-db029683-da92).