Prezidijs apstiprina grozījumus LaMSF Sporta kodeksā

2017.gada 14.decembra prezidija sēdē tika apstiprināti grozījumi LaMSF Sporta kodeksā. Grozījumi paredz: (1) nosacījumus treniņu reģistrēšanai motokrosā un skijoringā ar mērķi veicināt drošu treniņu norisi; (2) nosacījumus, ka LaMSF licencēti sportisti turpmāk drīkstēs piedalīties tikai LaMSF, FIME/FIM vai citas nacionālās atzītās federācijas kalendāros reģistrētās sacensībās; (3) jaunus nosacījumus tiesnešu darbībā saistībā ar tiesnešu licencēšanu un to pienākumiem sacensībās,…