Latvijas Motosporta federācija

Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) ir brīvprātīga, sabiedriska organizācija, kurā apvienojas ar motosportu un motociklistu kustību saistītas juridiskās personas ar mērķi pārstāvēt un attīstīt motosporta un motociklistu kustību Latvijā un pārstāvēt intereses starptautiskā mērogā.

Misija-

Mēs rūpējamies par Latvijas motosporta un motociklistu kustības attīstību, uzraudzību, nacionālo un starptautisko čempionātu organizēšanu un interešu pārstāvniecību starptautiskā mērogā.

Vīzija-

LaMSF ir Latvijas Motosporta un motociklistu kustības dzinējspēks, vienīgā oficiālā organizācija Latvijā ar tiesībām organizēt nacionālā un pasaules līmeņa motosporta čempionātus Latvijā, ar tiesībām definēt motosporta kvalitātes standartus, apmācīt un licencēt sportistus un tiesnešus, kā arī kontrolēt sacensību norisi atbilstoši LaMSF noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem.

Vērtības-

Uzticamība – Licencēšana, likumdošanas vides un juridisko jautājumu sakārtošana, mantotās motosporta vēstures saglabāšana.

Drošība – drošs atbalsts, drošība trasēs, tiesnešu, treneru un sportistu apmācība un instruktāža, sacensību kvalitātes standarti.

Enerģija – LaMSF ir motosporta kustības dzinējspēks Latvijā, finansējuma un atbalstītāju piesaiste.

Attīstība – motosporta attīstības stratēģijas izstrāde un realizācija, motosporta pieejamības un popularizēšanas veicināšana, jauniešu un bērnu piesaistīšana, profesionālo sportistu izaugsmes veicināšana.

LaMSF ir vienīgā Latvijas Republikā atzītā motosporta federācija, kuras pārziņā ir Latvijas motosporta un motociklistu kustības attīstība, uzraudzība un pārstāvniecība starptautiskā mērogā.

LaMSF ir vienīgā motosporta institūcija ar tiesībām izsniegt licences un organizēt Latvijas nacionālos un starptautiska mēroga čempionātus Latvijas teritorijā.

LaMSF – sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Latvijas Motosporta federācijai kopš 2005.gada ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj tās ziedotājiem – atbalstītājiem saņemt nodokļu atvieglojumus.

Saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 panta pirmo daļu rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pateicamies visiem, kas atbalsta Latvijas Motosporta federācijas darbu, to sportistus un sacensību organizatorus, ziedojot savu laiku un līdzekļus!