Starptautiskā pārstāvniecība FIM institūcijās

Latvijas Motosporta federāciju AE BMA (Austrumeiropas valstu Baltijas Motociklistu asociācijā), FIM-Eiropa (Eiropas Motociklistu  savienībā) un FIM (Starptautiskās Motociklistu federācijas) oficiālos pasākumos pārstāv Prezidija pilnvarotas personas.

Prezidents un viceprezidents oficiāli pārstāv un reprezentē LaMSF ārpus Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās.

Ģenerālsekretārs atbild par darbu ar BMA, FIM-Eiropa, FIM, Nacionālo federāciju un citu institūciju sekretariātiem un starptautiskiem sakariem.

LaMSF pārstāvniecība FIM-Eiropa:

Ņina Birjukova (viceprezidente)

Nils Freivalds (Tūrisma komisijas vadītājs)

Kaspars Kuļikovs (Juridiskais panelis)

Janika Judeika (Motokrosa komisija)

Egils Agarskis (Triāla komisija)

Matti Poisa (Treka komisija)

Artūrs Robežnieks (Enduro komisija)

Ivars Bekmanis (Medicīnas panelis)

Miķelis Melzobs (Vides komisija)

LaMSF pārstāvniecība FIM:

Ņina Birjukova (Motokrosa komisija)

Janika Judeika (Sieviešu motosporta komisija)