Kaspars Ērkulis
Komisijas vadītājs

Telefona nr: 22309446
E-pasts: kaspars@raevents.lv


Pēteris Sliede
Komisijas loceklis

Artūrs Robežnieks
Komisijas loceklis

Liene Apšvalka 
Komisijas locekle

Lauris Liepiņš
Komisijas loceklis

Aleksandrs Čerņagins

Komisijas loceklis