Latvijas Motosporta federācija

Latvijas Motosporta federācija (LaMSF) ir brīvprātīga, sabiedriska organizācija, kurā apvienojas ar motosportu un motociklistu kustību saistītas juridiskās personas ar mērķi pārstāvēt un attīstīt motosporta un motociklistu kustību Latvijā un pārstāvēt intereses starptautiskā mērogā.

LaMSF ir vienīgā Latvijas Republikā atzītā motosporta federācija, kuras pārziņā ir Latvijas motosporta un motociklistu kustības attīstība, uzraudzība un pārstāvniecība starptautiskā mērogā.

LaMSF ir vienīgā motosporta institūcija ar tiesībām izsniegt licences un organizēt Latvijas nacionālos un starptautiska mēroga čempionātus Latvijas teritorijā.

LaMSF – sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Latvijas Motosporta federācijai kopš 2005.gada ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj tās ziedotājiem – atbalstītājiem saņemt nodokļu atvieglojumus.

Saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 panta pirmo daļu rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pateicamies visiem, kas atbalsta Latvijas Motosporta federācijas darbu, to sportistus un sacensību organizatorus, ziedojot savu laiku un līdzekļus!