Enduro 2020. gada nolikums. Pēdējās izmaiņas (26.05.2020) ir violetā fona krāsā, iepriekšējās – zaļā un zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2019. gadu – dzeltenā
The last changes (26.05.2020) are in purple background colour, previos – in green and blue, the remaining changes against 2019 – in yellow