Enduro 2020. gada nolikums. Pēdējās izmaiņas ir zaļā fona krāsā, iepriekšējās – zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2019. gadu – dzeltenā.

Enduro regulations Baltics and Latvia 2020. The last changes are in green background colour, previos – blue, the remaining changes against 2019. – yellow.