Enduro Sprinta 2020. gada nolikums. Pēdējās izmaiņas ir zaļā fona krāsā, iepriekšējās – zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2019. gadu – dzeltenā.

Enduro Sprint Regulations Baltics and Latvia 2020. The last changes are in green background colour, previos – blue, the remaining changes against 2019. – yellow.

Izmaiņas pret 2019. gadu ir dzeltenā fona krāsā, katrām sacensībām specifiskā un nolikumā precizējamā informācija – zaļā krāsā

2020 Enduro Sprint sacensību nolikuma forma sacensību organizatoriem

*Enduro sprinta 2018. gada nolikumi, papildināti 20.03.2018. Pēdējās izmaiņas ir zilā un zaļā krāsās, izmaiņas pret 2017. gadu – dzeltenā.

Baltijas kausa/Baltijas klubu komandu kausa un Latvijas kausa/Latvijas klubu komandu kausa enduro sprintā 2018.gada nolikums

*Enduro sprint 2018 regulations, amended on 20.03.2018. The last changes are in blue and green colours, compared to 2017 – in yellow colour.

Enduro Sprint Regulation of Baltic Cup/Baltic Club Team Cup and Latvian Cup/ Latvian Club Team Cup 2018