*Cross Country 2018. gada nolikumi, papildināti 17.01.2018. Pēdējās izmaiņas ir zaļā krāsā, izmaiņas pret 2017. gadu – dzeltenā.

Cross Country nolikums Baltija un Latvija 2018

*Cross Country 2018 regulations, amended on 17.01.2018. The last changes are in green colour, compared to 2017 – in yellow colour.

Cross Country Regulations Baltic and Latvia 2018