Provizoriskais Cross Country 2020. gada nolikums, papildināts. Pēdējās izmaiņas ir zaļā fona krāsā, iepriekšējās – zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2019. gadu – dzeltenā.

Cross Country regulations Baltics and Latvia 2020. The last changes are in green background colour, previos – blue, the remaining changes against 2019. – yellow.

Izmaiņas pret 2019. gadu ir dzeltenā fona krāsā, katrām sacensībām specifiskā un nolikumā precizējamā informācija – zaļā krāsā

2020 Cross Country sacensību nolikuma forma sacensību organizatoriem

*Cross Country 2018. gada nolikumi, papildināti 17.01.2018. Pēdējās izmaiņas ir zaļā krāsā, izmaiņas pret 2017. gadu – dzeltenā.

Cross Country nolikums Baltija un Latvija 2018

*Cross Country 2018 regulations, amended on 17.01.2018. The last changes are in green colour, compared to 2017 – in yellow colour.

Cross Country Regulations Baltic and Latvia 2018