Enduro 2022. gada nolikums. Pēdējās izmaiņas (14.03.2022) ir violetā fona krāsā, iepriekšējās – zaļā un zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2021. gadu – dzeltenā
The last changes (14.03.2022) are in purple background colour, previos – in green and blue, the remaining changes against 2021 – in yellow
Enduro 2020. gada nolikums. Pēdējās izmaiņas (26.05.2020) ir violetā fona krāsā, iepriekšējās – zaļā un zilā fona krāsā, pārējās izmaiņas pret 2019. gadu – dzeltenā
The last changes (26.05.2020) are in purple background colour, previos – in green and blue, the remaining changes against 2019 – in yellow

Enduro sacensību nolikums Madona 2020.06.20-21 (13. jūnijā labotā versija ar izmaiņām 14.2.2.3 un 14.2.2.4 punktos)

Enduro Competition Regulations Madona 2020.06.20-21 (Version of 13 June with changes in paragraphs 14.2.2.3 and 14.2.2.4)