Datums  Sēde   Vieta   Dienas kārtība/ Sēdes protokols
 16.02.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.8
 20.04.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.1
 29.06.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs Protokols Nr.2
 28.09.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs  
 28.12.2017  LaMSF Tiesnešu kolēģijas sēde  Rīga, LaMSF birojs  

Tiesnešu semināri 2017.gadā

Datums Seminārs  Vieta  Dienas kārtība
04.02.2017 Motokrosa tiesnešu seminārs Saldus plks.t 11:00
19.02.2017 Enduro tiesnešu seminārs Kuldīga plks.t 11:00
12.03.2017 Motošosejas tiesnešu seminārsMotokrosa tiesnešu seminārs  Stāmeriena plks.t 12:00
 01.04.2017 Motošosejas tiesnešu seminārs
Motokrosa tiesnešu seminārs
Rīga, LaMSF birojs PDF
 02.04.2017 Triāla tiesnešu seminārs Jelgava  

LaMSF tiesnešu saraksts

FIM tiesnešu saraksts

Pieteikt tiesneša licenci

Par motosporta tiesnesi var kļūt jebkura persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaMSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.

Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaMSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās motosporta tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.

Tiesnešu darba vērtēšanas nolikums

Tiesnešu kolēģijas sēžu protokoli

Nr.1 _2017.gada 20.aprīlis

Nr.8 _2017.gada 16.februāris

Nr.7 _2016.gada 17.decembris

Nr.6 _2016.gada 23.maijs

Nr.5_2016.gada 9.janvāris

Nr.4 2015.gada 3.aprīlis

Nr.3_ 2014.gada 16.decembris

Nr.2_2014.gada 15.augusts

Tiesnešu kolēģijas sastāvs


 

Oskars Ozols, Tiesnešu kolēģijas vadītājs

Rīga, 28615165,  oskars.ozols@outlook.com

Jānis Pūcītis, (motokross)

Lizums, 26394706,  janis.pucitis.jp@gmail.com

Janika Judeika (motokross)

Ventspils, 22333953,  janika@lamsf.lv

Renārs Gudrais (motokross)

Tukums, 26411304,  gudrais1981@inbox.lv

Romāns Ērkulis (enduro)

Madona, 29228498,  romanserkulis@inbox.lv

Jānis Baunis seniors (enduro)

Vidriži, 29163916,  baunisjanis@inbox.lv

Roberts Prulis (triāls)

Jelgava, 29822984,  roberts.prulis@gmail.com

Ieva Neimane (triāls)

Jelgava, 29956067,  rigonda8@inbox.lv

Arnis Austrums (tehniskā komisija)

Rīga, 26135057,  arnis.austrums@lu.lv

Andris Šuļja (laika kontrole)

Ādaži, 27021882,  motorparks@inbox.lv