Kaspars Kuļikovs

Ģenerālsekretārs

 


 

Tālrunis: + 371 29874628

E-pasts: kaspars@lamsf.lv

Skype: kaspars.kulikovs1

CV LinkedIN

Janika Judeika

Ģenerālsekretāra asistente


 

ilgstošā prombūtnē no 01.02.2016.

Tālrunis: + 371 29441380, + 371 67845851

E-pasts: janika@lamsf.lv

CV LinkedIN 

Egija Skurbe 

Grāmatvede

 


 

Tālrunis: + 371 29441380, + 371 67845851

E-pasts: egija@lamsf.lv  

SIA “4AC”

Grāmatvedība

 


 

Tālrunis: + 371 25543070

E-pasts: airita@4ac.lv