DAK kompetence

Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK) atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam uz jebkura Biedra, Sportista vai LaMSF amatpersonas rakstiska iesnieguma pamata izskata un tiesā:

  • protestu vai sūdzību par jebkāda veida strīdu;
  • apelācijas prasības par pirmās instances lēmumiem.

DAK sastāvs

 Arvīds Šteinbergs Komisijas vadītājs 29218188
 Ņina Birjukova Komisijas loceklis 29483295
 Guntis Blūms Komisijas loceklis 29294630
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .